• Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

      • 03.04.2022 14:15
      • 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w roku 2007 przez Zdromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia. Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwoju, obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Po raz kolejny ten wyjątkowy dzień obchodziliśmy w naszym przedszkolu. W tym dniu dzieci z grupy 6- latków wyraziły solidarność z osobami autystycznymi. Za znak solidarności, jedności, akceptacji i zrozumienia, przedszkolaki założyły ubrania w kolorze niebieskim.

      • Wróć do listy artykułów