• День русского языка, славянской письменности и культуры

   09.06.2020 21:39

   6 czerwca obchodzony jest Dzień Języka Rosyjskiego. UNESCO dzień ten zarezerwowało dla języka rosyjskiego nie bez powodu. Jest to dzień urodzin wielkiego rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina, uważanego za twórcę współczesnego, literackiego języka rosyjskiego.

   Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego to doskonała okazja, by uczestniczyć w organizowanych w wielu szkołach  imprezach i przybliżyć sobie informacje dotyczące kultury i tradycji rosyjskich.

    W maratonie konkursów zorganizowanym przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie wzięła też i nasza uczennica Krysia Goroszko, która pisała esej na jeden z wybranych tematów:
   – «Я русский бы выучил только за то…»;
   – «Нежные струны славянской души…»;
   – «Изучить язык-понять душу народа»;
   – «Мой любимый герой русской литературы»
   – «Что бы я хотел увидеть в России?».

   Wzięła również udział w konkursie recytatorskim poezji/prozy A. S. Puszkina

   Krysia otrzyma certyfikat uczestnictwa, a najlepsze prace laureatów będę opublikowane w czasopiśmie  «Здравствуйте!» na stronie ronik.org.pl.  Czekamy na wyniki!!

  • Sukces Mateusza Prokopiuka, Krzysztofa Litwiniuka i Adriana Zielonki w VII Edycji Bialskiej Ligi Historycznej

   05.06.2020 10:27

   W bieżącym roku szkolnym trzech uczniów naszej szkoły brało udział w VII Edycji Bialskiej Ligi Historycznej Szkół Podstawowych 2019/2020, prowadzonej pod hasłem „II wojna światowa – Wiem, pamiętam i protestuję przeciwko wojnie i jej okrucieństwom.”

   Ligę organizował Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej. Konkurs przewidywał cztery etapy, ale z powodu epidemii odbyły się trzy. W Lidze brało udział 168 uczestników z 17 szkół. Na każdym z etapów, dziesięciu najlepszych uczniów w każdej kategorii wiekowej, było nagradzanych punktami.

   W konkursie w kategorii klas VIII pierwsze miejsce zajął Mateusz Prokopiuk uzyskując 68pkt., drugie miejsce Krzysztof Litwiniuk z 54pkt., zaś ósme Adrian Zielonka. Uczniowie uczestniczyli w lidze po raz drugi i poświęcili jej swój wolny czas.

   Gratulujemy sukcesu i dziękujemy za wytrwałość.

   Iwona Gryszko

  • X Międzynarodowy Konkurs Puszkinowski

   14.05.2020 17:09

   W konkursie bierze udział uczennica 8c – Kristina Goroszko.Konkurs daje uczestnikom okazję do zademonstrowania osiągnięć w nauce języka rosyjskiego, pokazania znajomości literatury rosyjskiej, pokazania zdolności artystycznych i twórczej kreatywności. Uczestnicy mogą zaprezentować swoją pracę w różnych formach i gatunkach - pisemne eseje, nagrania wideo z przedstawień teatralnych lub muzycznych oparte na pracach A.S. Puszkina, recytacje wierszy, prace  rysunkowe, fotograficzne. Organizatorem konkursu jest Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego A. S. Puszkina w  Moskwie.
    Krysia recytuje fragment powieści Puszkina - "Rusłan i Ludmiła" - "У лукаморья дуб зелёный". Uczennicę przygotowała nauczycielka Elżbieta Kuczko.

   Trzymamy kciuki!!

  • IX SZKOLNE DYKTANDO

   24.02.2020 19:45

            Dzień 21 lutego został ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Ma on w założeniach dopomóc w ochronie różnorodności językowej, jako dziedzictwa kulturowego. To świetna okazja do tego, żeby propagować piękną i poprawną polszczyznę.

              Z tej okazji zostało przygotowane, przez panie Barbarę Wegierę i Annę Klim, szkolne dyktando. Udział w nim wzięło 26 uczniów z klas VI, VII i VIII. Mieli oni okazję, już po raz dziewiąty,  sprawdzić swoje umiejętności językowe. Pisali ze słuchu czytany tekst, dotyczący ekologii i ochrony środowiska.

              Mistrzami ortografii zostali:

   I miejsce ex aequo : Agnieszka Terpiłowska i Oliwia Tymon z kl. VII b

   II miejsce : Patrycja Palak z kl. VII a

   III miejsce Paweł Rafalski z kl. VI b

   Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz 6 z języka polskiego.

   Dziękujemy wszystkim  przybyłym uczniom za udział w obchodach tego święta.

   Zapraszamy zainteresowanych na jubileuszowe X Szkolne Dyktando za rok.

                                                                                                           B.W i A.K.

    

  • Podsumowanie konkursu „Bezpieczny? Internet”

   23.02.2020 18:15

   Cel konkursu

   - uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem,

   - propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży,

   - pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

   - włączenie szerokiego grona dzieci i młodzieży w obchody Międzynarodowego „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

   Konkurs  adresowany był do uczniów klas I-III i IV-VIII Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi. W konkursie udział wzięło 22 uczniów.

   Laureatami konkursu zostali:
   Szkoła Podstawowa
   Klasy I - III
   I miejsce    Gabrysia Wójcik kl. Ic
   II miejsce  Paulinka Kamińska kl. Ib
   III miejsce Anielka Terpiłowska kl. Ib
    
   Klasy IV-VI
   I miejsce   Amelia Kral kl. VIa
   II miejsce  Kinga Huk kl. VIIIa
   III miejsce Klaudia Lubeńczuk kl. VIc