• Zajęcia świetlicowe

     • W bieżącym roku szkolnym na zajęcia świetlicowe uczęszcza ponad 50 dzieci. Są bardzo zaangażowane w wykonywanie prac plastycznych pod kierunkiem pani Doroty Szprychel i Katarzyny Polaczuk. Uczą się łączenia materiałów i dokładności oraz rozwijają wyobraźnię artystyczną i zmysł estetyczny.

      Regularnie powstają prace plastyczne wykonywane z wykorzystaniem farb plakatowych, szyszek (świerkowych, sosnowych, modrzewiowych i z sosny czarnej), kasztanów, jarzębiny oraz tektury falistej i pianki dekoracyjnej. Niezwykle inspirujące okazały się zajęcia z wykorzystaniem koralików do zaprasowywania.

      Wychowankowie świetlicy włączyli się również w obchody Dnia Edukacji Narodowej, wykonując kolorowe bukiety, które zostały złożone na ręce Dyrekcji z życzeniami dla wszystkich pracowników szkoły

      Obecnie na ukończeniu są prace związane ze zbliżającym się Świętem Odzyskania Niepodległości oraz trwają przygotowania do kiermaszu bożonarodzeniowego, podczas którego rodzice i uczniowie będę mogli zakupić ozdoby świąteczne wykonane przez wspomniane nauczycielki i dzieci, a z których dochód zostanie przeznaczony na doposażenie świetlicy.

     • Miasto i Szkoła Podstawowa nr 1 podnoszą poziom bezpieczeństwa uczniów.

     • Został już ukończony chodnik wzdłuż budynku ZSP nr 1 w kierunku MOK. Inwestycja Miasta Terespol ma podnieść poziom bezpieczeństwa dzieci idących do i ze szkoły, które dotychczas musiały chodzić dojazdem do MOK-u, co niosło zagrożenie wypadku. Z inwestycji zadowoleni będą także kierowcy, którzy płynniej dojadą do MOK i odwiozą dzieci do szkoły.

     • Komunikat w sprawie konkursów przedmiotowych

     • Zgodnie z § 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1389 z późn.zm.) wstrzymuje się do odwołania organizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021. Nowy termin przekazywania przez Dyrektora szkoły listy zakwalifikowanych uczniów do etapu II oraz terminarz eliminacji etapu II i etapu III zostanie opublikowany po 9 listopada 2020 r. na stronie www.kuratorium.lublin.pl 

     • Zdalne nauczanie w klasach 4-8

     • W związku z podjęciem decyzji przez władze państwowe o nauczaniu zdalnym klas IV – VIII informuję, że od dnia 26-10-2020r. do dnia 08-11-2020 r. wymienione klasy będą pracować w systemie zdalnym. Przedszkole i klasy I - III będą pracowały tak jak dotychczas. Stołówka szkolna oraz świetlica nadal będą funkcjonowały w trybie dotychczasowym. Lekcje zdalne będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. Większość zajęć będzie odbywać się on-line programem wcześniej stosowanym, tj. Wabbit. Będziemy też korzystać z dziennika elektronicznego. Proszę w miarę możliwości zapewnić swoim dzieciom sprzęt komputerowy i łącze internetowe. W przypadku braku urządzeń komputerowych proszę o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły. W chwili obecnej będziemy zaspokajać braki sprzętowe u rodzin mających dwoje i więcej dzieci uczących się w klasach IV - VIII. W przypadku zaspokojenia potrzeb  wymienionych rodzin postaramy się udostępnić urządzenia pozostałym potrzebującym. Wierzę, że wspólnie uda nam się przebrnąć ten trudny dla wszystkich okres. O jakichkolwiek zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

      DYREKTOR

      Z.IWANOWSKI

    • Zdrowo i na pomarańczowo....
     • Zdrowo i na pomarańczowo....

     • Poniedziałek 19 października stał się w naszym przedszkolu Pomarańczowym Dniem. Z tej okazji zarówno dzieci, jak i wychowawczynie przyszli ubrani w stroje, w których oczywiście dominował kolor pomarańczowy.

      Trzy oraz czterolatki uczestniczyły także w wielu zabawach, podczas których wykazywały się znajomością kolorów, a także nazywały warzywa oraz owoce. Wiele przyjemności sprawiło dzieciom próbowanie marchewek oraz soku marchewkowego przygotowanego przez wychowawczynie.

      Przedszkolaki tańczyły, śpiewały i bawiły się w „Marchewkowe zaklęcia”. Każda z grup wykonała także piękną pracę plastyczną – oczywiście z marchewka w roli głównej.

      Ten pomarańczowy dzień miał na celu nie tylko rozweselenie naszych przedszkolaczków, ale także promowanie zdrowego stylu życia, opartego na spożywaniu owoców oraz warzyw.

     • PODSUMOWANIE KONKURSÓW O NASZEJ PATRONCE

     • Z radością informujemy, że znamy wyniki szkolnych konkursów o naszej patronce. W konkursie wiedzy o św. Królowej Jadwidze, zorganizowanym przez p. Iwonę Gryszko zwycięzcami zostali:

      w kategorii klas  V-VI

      1. Julia Skiba kl. VIb

      2. Zuzanna Andrzejuk kl. Vb

      3. Julia Jakuszko kl. VIb

      w kategorii klas  VII-VIII

      1. Karolina Wieczorek kl.VIIIa

      2. Natalia Przygocka kl. VIIa

      3. Oliwia Tymon VIIIb

      W konkursie plastycznym ,,ŚW. KRÓLOWA JADWIGA – PATRONKA NASZEJ SZKOŁY” zorganizowanym przez p. Danutę Daniluk i p. Edytę Drobysz laureatami zostali:

      klasy pierwsze

      I miejsce – Paweł Jakimiuk kl. Ib

      II miejsce – Ola Bagrońska kl. Ib

      III miejsce – Karolina Mikołajczuk kl. Ib

      klasy drugie

      I miejsce – Gabrysia Wójcik kl. IIc

      II miejsce – Paulina Kamińska kl. IIb

      III miejsce – Amelka Kurkowska kl. IIc

      klasy trzecie

      I miejsce – Bartosz Panasiuk kl. IIIa

      II miejsce – Szymon Melaniuk kl. IIIa

      III miejsce – Mikołaj Chomiuk kl. IIIb

      Wyróżnienie -  Gniewosz Szpyruk  kl. IIb

      klasy IV – VIII

      I miejsce – Julia Jakuszko kl. VIb

      II miejsce – Martyna Waga kl. VIIa

      III miejsce – Maja Chodzińska kl. IVb

      Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

      D. D.

       

       

     • Informacja dla Rodziców

     • Drodzy rodzice/opiekunowie prawni!

      W związku z zakończeniem okresu adaptacyjnego prosimy o nieprzebywanie na korytarzach szkolnych. Na dzieci rodzice/opiekunowie prawni czekają w szatni szkolnej.

      Po przyprowadzeniu dziecka do szatni, rodzic/opiekun prawny niezwłocznie opuszcza budynek szkoły.
          
      O odbiorze dziecka ze świetlicy rodzic/opiekun prawny informuje pracownika sekretariatu, który zgłasza ten fakt wychowawcy świetlicy.
       
      Następnie dziecko udaje się do szatni szkolnej, gdzie czeka na nie rodzic/opiekun prawny.
       
      Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do spotkania z wychowawcą klasy, nauczycielem po wcześniejszym umówieniu się. W dniu wyznaczonego spotkania należy zgłosić w sekretariacie szkoły godzinę konsultacji.
         
      PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O OBOWIĄZKU ZASŁANIANIA UST I NOSA NA TERENIE OBIEKTU.

      Dyrektor

     • Wyprawka uczniom Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej w Brześciu

     • Wszyscy wiemy z doniesień medialnych jak skomplikowana i trudna sytuacja panuje obecnie na Białorusi. W tych ciężkich czasach dla naszych sąsiadów nie możemy zapomnieć o mieszkających tam Polakach. Dlatego właśnie Poseł Dariusz Stefaniuk oraz Senator RP Grzegorz Bierecki postanowili odpowiedzieć na apel dyrekcji Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta w Brześciu i pomóc w organizacji zbiórki dziewięciu tysięcy złotych na pomoce naukowe dla młodzieży uczącej się w tej szkole. Zrzutka przeznaczona będzie głównie na polskie książki wspomagające naukę języka ojczystego, mapy RP oraz inne najpilniejsze przybory szkolne. Serdecznie zapraszamy do hojnego udziału! :)

       

      https://zrzutka.pl/mgm82e