• Jesienna sałatka.

   • 29.10.2016 17:54

   •                W pazdzierniku grupa 6-latkow wykonała sałatkę z jesiennych warzyw. Dzieci zapoznały się z poszczególnymi etapami wykonywania sałatki oraz z higieną i zasadami bezpieczeństwa pracy. Pani wychowawczyni przy udziale dzieci przygotowała stanowiska pracy na, których przedszkolaki mogły wykazać się umiejętnościami krojenia i ścierania warzyw. Po skończonej pracy dzieci dokonały degustacji swojego wyrobu.
                                                                                         I.Sz.Huk

     

   • Wróć do listy artykułów