• X Międzynarodowy Konkurs Puszkinowski

   14.05.2020 17:09

   W konkursie bierze udział uczennica 8c – Kristina Goroszko.Konkurs daje uczestnikom okazję do zademonstrowania osiągnięć w nauce języka rosyjskiego, pokazania znajomości literatury rosyjskiej, pokazania zdolności artystycznych i twórczej kreatywności. Uczestnicy mogą zaprezentować swoją pracę w różnych formach i gatunkach - pisemne eseje, nagrania wideo z przedstawień teatralnych lub muzycznych oparte na pracach A.S. Puszkina, recytacje wierszy, prace  rysunkowe, fotograficzne. Organizatorem konkursu jest Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego A. S. Puszkina w  Moskwie.
    Krysia recytuje fragment powieści Puszkina - "Rusłan i Ludmiła" - "У лукаморья дуб зелёный". Uczennicę przygotowała nauczycielka Elżbieta Kuczko.

   Trzymamy kciuki!!

  • IX SZKOLNE DYKTANDO

   24.02.2020 19:45

            Dzień 21 lutego został ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Ma on w założeniach dopomóc w ochronie różnorodności językowej, jako dziedzictwa kulturowego. To świetna okazja do tego, żeby propagować piękną i poprawną polszczyznę.

              Z tej okazji zostało przygotowane, przez panie Barbarę Wegierę i Annę Klim, szkolne dyktando. Udział w nim wzięło 26 uczniów z klas VI, VII i VIII. Mieli oni okazję, już po raz dziewiąty,  sprawdzić swoje umiejętności językowe. Pisali ze słuchu czytany tekst, dotyczący ekologii i ochrony środowiska.

              Mistrzami ortografii zostali:

   I miejsce ex aequo : Agnieszka Terpiłowska i Oliwia Tymon z kl. VII b

   II miejsce : Patrycja Palak z kl. VII a

   III miejsce Paweł Rafalski z kl. VI b

   Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz 6 z języka polskiego.

   Dziękujemy wszystkim  przybyłym uczniom za udział w obchodach tego święta.

   Zapraszamy zainteresowanych na jubileuszowe X Szkolne Dyktando za rok.

                                                                                                           B.W i A.K.

    

  • Podsumowanie konkursu „Bezpieczny? Internet”

   23.02.2020 18:15

   Cel konkursu

   - uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem,

   - propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży,

   - pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

   - włączenie szerokiego grona dzieci i młodzieży w obchody Międzynarodowego „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

   Konkurs  adresowany był do uczniów klas I-III i IV-VIII Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi. W konkursie udział wzięło 22 uczniów.

   Laureatami konkursu zostali:
   Szkoła Podstawowa
   Klasy I - III
   I miejsce    Gabrysia Wójcik kl. Ic
   II miejsce  Paulinka Kamińska kl. Ib
   III miejsce Anielka Terpiłowska kl. Ib
    
   Klasy IV-VI
   I miejsce   Amelia Kral kl. VIa
   II miejsce  Kinga Huk kl. VIIIa
   III miejsce Klaudia Lubeńczuk kl. VIc


    
  • Mamy Finalistkę konkursu kuratoryjnego z języka rosyjskiego!

   21.02.2020 08:38

   Miło nam podzielić się informacją, że nasza uczennica stanęła na podium w konkursie wiedzy organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

   Finalistą konkursu z języka rosyjskiego została Krysia Goroszko z 8c.

   Jest jedną z 15. najlepszych uczniów na całe województwo lubelskie.

   Zanim uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, musieli przejeść etap szkolny i rejonowy. Zadania z jakimi musieli mierzyć się uczniowie na konkursach kuratoryjnych znacznie wybiegają poza ramy szkolne ich etapu edukacyjnego.

   Zdobycie tytułu finalisty konkursu kuratoryjnego:

   •          gwarantuje otrzymanie z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną

   •          zwalnia ucznia z części egzaminu ósmoklasisty – języka nowożytnego

   •          uprawnia do uzyskania z egzaminu ósmoklasisty z języka nowożytnego najwyższego wyniku,

   •          gwarantuje przyjęcie do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów naboru.

   W zdobycie tego sukcesu włożyła bardzo dużo pracy zarówno uczennica, jak i jej nauczycielka Elżbieta Kuczko.

   Serdeczne gratulacje!

    

  • Wyniki drugiego etapu kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych

   22.12.2019 19:06

    

   Uczennica klasy VIII C Krysia Goroszko  zakwalifikowała się do trzeciego etapu (wojewódzkiego) konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego.
   11.02.2018r. odbędzie się trzeci etap (wojewódzki).
   Serdecznie gratulujemy i dziękujemy Uczennicy  - Laureatce etapu okręgowego oraz jej Nauczycielce – Elżbiecie Kuczko.
   Nie byłoby tych sukcesów bez ciężkiej pracy i zaangażowania obu stron.

   Życzymy powodzenia w finale!