• Nauczyciele

    • DYREKTOR
     mgr Zenon Iwanowski

      

     WICEDYREKTORZY
     mgr Waldemar Czerko
     mgr Edyta Krzemińska

      

     1. mgr Badalska Barbara - język polski   

     2. mgr Bloch Ewa - przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie   

     3. mgr Bronisz Małgorzata -  pedagog  

     4. mgr  Czerko Waldemar - fizyka

     5. mgr Czerko Wioletta - religia  

     6. mgr Daniluk Danuta - edukacja wczesnoszkolna 

     7. mgr Denis Dorota - matematyka  

     8. mgr Drobysz Edyta - plastyka, technika 

     9. mgr Gryszko Iwona - historia, wiedza o społeczeństwie 

     10. mgr Jakuszko Grzegorz - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

     11. mgr Jaroszuk Zuzanna - edukacja wczesnoszkolna

     12. mgr Jezuit Tomasz - muzyka 

     13. mgr Kamińska Małgorzata - informatyka, technika

     14. mgr Klim Anna - biblioteka

     15. mgr Konarska Jolanta - język angielski

     16. mgr Korbal Andrzej - wychowanie fizyczne

     17. mgr Korneluk Kamila - oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, doradztwo zawodowe

     18. mgr Krzemińska Edyta - edukacja wczesnoszkolna 

     19. mgr Kuczko Elżbieta - język rosyjski

     20. mgr Kuczyńska Elżbieta - język polski, historia

     21. mgr Kudelska Anna - matematyka

     22. mgr  Lańska Eliza - edukacja wczesnoszkolna 

     23. mgr  Machnowski Grzegorz - wychowanie fizyczne 

     24.  mgr Maciejewicz Małgorzata - wychowanie fizyczne

     25. mgr Misiejuk Barbara- edukacja wczesnoszkolna 

     26. ks. mgr Michaluk Łukasz - religia

     27.  mgr Moździerz Joanna - chemia

     28. mgr Polaczuk Katarzyna  - nauczyciel wspomagający

     29. mgr Polaczuk Katarzyna - język angielski

     30. mgr Poleszczuk Dorota - język polski

     31. mgr Popławska Alina - wychowanie fizyczne

     32. mgr Puczka Anna - język angielski

     33. mgr Roguska Anna -   edukacja wczesnoszkolna 

     34. mgr Rudzka Ewa - historia, geografia, przyroda

     35. mgr Skolimowska Anna - język polski

     36. mgr Szprychel Dorota- edukacja wczesnoszkolna, świetlica

     37. mgr Tańczuk Danieluk Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna 

     38. mgr Tomczuk Anna - religia

     39. mgr Tymoszuk Bogumiła - matematyka

     40. mgr Wegiera Barbara - język polski, świetlica

     41. mgr  Wolczyk Beata - edukacja wczesnoszkolna

     42. mgr Wójcik Dorota - logopeda

     43. mgr Zabłocka Barbara - religia

      

      

      

      

      DYREKTOR PRZEDSZKOLA

     mgr Edyta Krzemińska

      

     1   mgr Bednarzak Renata - wychowanie przedszkolne
     2   mgr Białowąs Ilona - wychowanie przedszkolne
     3   mgr Gregorowicz Marzenna - wychowanie przedszkolne
     4   mgr Korycińska Urszula - wychowanie przedszkolne
     5   mgr Litwiniuk Ewa - wychowanie przedszkolne
     6   mgr Malicka Anna - wychowanie przedszkolne
     7   mgr Nowacka Katarzyna - wychowanie przedszkolne
     8   mgr Oleczczuk Joanna - wychowanie przedszkolne
     9   mgr Patrejko Joanna - wychowanie przedszkolne
     10  mgr Sacharczuk Wiesława - wychowanie przedszkolne
     11  mgr Szamuk Anna - wychowanie przedszkolne
     12  mgr Szczepańska-Huk Ilona - wychowanie przedszkolne

     13 mgr Wójcik Dorota - logopeda