• Pracownicy księgowości, administracji i obsługi

    • 1. mgr Urszula Artecka - główna księgowa
     2. mgr Katarzyna Jakimiak - spec. d/s finansowo - księgowych
     3. mgr Magdalena Martyniuk - spec. d/s kadr i płac
     4. mgr Mariola Mendra - sekretarz szkoły
     5. Andrzej Łojkuć - konserwator
     6. Maria Mikołajczyk - pracownik obsługowy
     7. Lucyna Onufrejuk - pracownik obsługowy
     8. Elżbieta Sosidko - pracownik obsługowy
     9. Krystyna Tarasiuk - pracownik obsługowy
     10. Krystyna Klebaniuk - pracownik obsługowy
     11. Dorota Wardak - pracownik obsługowy
     12. Grażyna Dąbrowska - pracownik obsługowy
     13. Marzena Filipczak - pracownik obsługowy
     14. Małgorzata Klimek - pracownik obsługowy
     15. Anna Puzaitis - intendent
     16.Tadeusz Zawadzki - pracownik sezonowy
     17. Butrym Urszula - pracownik obsługowy
     18. Grażyna Michalak - pracownik obsługowy
     19. Wanda Maroszczuk - pracownik obsługowy
     20. Steciuk Iwona - pracownik obsługowy