• Wyniki szkolnego konkursu  „Żeby uczyć się dobrze i wyglądać zdrowo, dużo się ruszaj i odżywiaj kolorowo!!!”

   • 30.05.2023 20:39

   • Cele konkursu:
    • -zwrócenie uwagi młodych ludzi na wpływ ruchu, nawodnienia i odżywiania na zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną;
    • -promocja zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie i będących w kryzysie psychicznym;
    • -pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie;
    • -poszerzenie wiedzy nt. przebiegu biologicznego procesu starzenia się organizmu oraz wpływu aktywności fizycznej i właściwego żywienia się na przebieg tego procesu;
    • -zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu witamin i substancji odżywczych na zdrowie człowieka;
    • -zwiększenie motywacji do zmiany postaw społecznych i wdrażania zachowań prozdrowotnych;
    • -nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie zdrowia, sprawności psychicznej  i fizycznej;
    • -rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy z poszanowaniem praw autorskich;
    • -pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

    Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III i IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Terespolu. Polegał na przygotowaniu plakatu promującego zdrowy  styl życia.
    W konkursie wzięło udział  12 uczniów z klas IV- VIII.

    Wyniki:
    I miejsce: Eryk Steć 5a
    II miejsce: Julia Skiba 8b
    III miejsce: Bianka Sacewicz 5a
    Organizatorzy
    Małgorzata Kamińska
    Ewa Rudzka
   • Wróć do listy artykułów