• „Poleskie echa Konstytucji 3 Maja”

   • 13.05.2021 11:08
   • W 2021 roku obchodziliśmy piękną, bo już 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Dokument, który stał się podstawą kształtującej się suwerenności zawdzięczamy m.in. postaciom związanym z naszym regionem. Uczeń klasy 8a - Szymon Leonienko w wyjątkowy sposób uczcił powstanie Konstytucji oraz postacie, które przyczyniły się do jej utworzenia. Uczeń wziął udział w konkursie kuratoryjnym „Echa Konstytucji 3 Maja”. Wiersz, który napisał, został zauważony i doceniony. Szymon dostał podziękowanie od Lubelskiego Kuratora Oświaty –pani Teresy Misiuk oraz pani poseł Beaty Mazurek.

    E.R.


     

    „Poleskie echa Konstytucji 3 Maja”. Szymon Leonienko

     

    1791 to był pamiętny rok…

    Konstytucja wypłynęła z polskich rąk,

    Piękne to były czasy,

    Polskę pokrywały lasy.

     

    Francuzi, Anglicy takiej nie wymyślili,

    Drugie miejsce na świecie stracili.

    Polacy wysoko poprzeczkę postawili,

    Tylko Amerykanie Polaków przebili.

     

    3 Maj!!! Konstytucja ustanowiona.

    Druga świecie, ale - udoskonalona!

    Przez Amerykanów pierwsza dzięki Kościuszce uchwalona.

    Na scenę polityczną Europy przez Polaków wprowadzona.

     

    To z Polesia i okolic Terespola

    Wypłynęła wielka wola,

    Aby powziąć zmiany w kraju,

    Żeby żyło się jak w raju.

     

     

    Król Stanisław Poniatowski – ten z Wołczyna – władca wielki,

    Wymyślając konstytucję, podjął trud wszelki.

    Przy pomocy Ignacego Potockiego została wymyślona

    Przez Juliana Niemcewicza okraszona.

     

    Sapiehowie kodeńscy do konstytucji przyczynić się chcieli,

    Żeby dobrą wymyślić przyłożyć się musieli.

    Czartoryscy, co po Izabeli koło Terespola majątek mieli,

    We wprowadzaniu konstytucji także udział wzięli.

     

    Konstytucja oficjalnie liberum veto w tyle zostawiła,

    Po czternastu miesiącach nas opuściła.

    Konstytucja była przechowywana w Wilnie,

    W potrzebach była przenoszona pilnie.

     

    Potocki i Kołłątaj wybitni politycy,

    Na świat patrzyli z serca polskiej stolicy

    Uważali, że Konstytucja to testament naszej ojczyzny.

    Mieli rację, po kilku latach straciliśmy ustrój autonomiczny.

     

    Sam biskup Naruszewicz z Janowa w świątyni dumania

    Pobłogosławił ten fakt wielki oddania,

    Dzięki któremu dziś o twórcach mówimy

    I Lubelszczyznę w 230 rocznicę sławimy.

     

     

     

     

   • Wróć do listy artykułów