• Historia szkoły

    • KALENDARIUM

     29 października 1959 r. - podjęta  zostaje decyzja o budowie szkoły podstawowej wTerespolu  na placu  przy  ul. Henryka Sienkiewicza;

     10 grudnia 1963 r. - zatwierdzona zostaje nazwa szkoły: "Szkoła Podstawowa nr 1 Pomnik Tysiąclecia Nr 655 im. XX-lecia Polski Ludowej w Terespolu n/B";

     20 grudnia 1963 r. - uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Terespolu;

     29.IV.1969 r. - koncert wokalno-muzyczny solistów Teatru Wielkiego z Warszawy;

     23.V.1969 r. - występ artystów z Teatru Lalek z Kazimierza Dolnego;

     1973 r. - funkcję kierownika szkoły obejmuje mgr Ryszard Rychlik;

     rok szkolny 1973/74 - szkoła zostaje Zbiorczą Szkołą Gminną, do której należą szkoły w Nepalach, Kobylanach, Koroszczynie, Samowiczach, Małaszewiczach, Terespol;

     29.IV.1975 r. - z okazji X-lecia  istnienia szkoły zakład PKP Małaszewicze  oraz uczniowie ufundowali sztandar;

     07.IX.1975 r. - pracę w szkole rozpoczyna Klub Młodzieżowy "Pineska";

     1977-1982 - funkcję dyrektora pełni mgr Marian Barszczewski;

     rok szkolny 1978/79 - w szkole działalność prowadzą m.in. Samorząd Uczniowski, Polski Czerwony Krzyż, Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, Szkolny Związek Sportowy, Klub "Wiewiórka", Liga Ochrony Przyrody;

     24.XI.1978 r. - spotkanie z pierwszym polskim kosmonautą - majorem Mirosławem Hermaszewskim;

      

     1983-1984 - funkcję dyrektora pełni mgr inż. Lucyna Jarocka;

     1984 r. - dyrektorem zostaje mgr Luba Czekiel;

     1992 r. - funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Jolanta Żuk;

     1994 r. - po raz pierwszy w historii szkoły zorganizowany zostaje Festiwal Piosenki Dziecięcej (odbywa się w grudniu i czerwcu);

     1994 r. - po raz pierwszy w historii szkoły zostaje utworzona klasa integracyjna;

     styczeń 1996 r. - organem prowadzącym szkołę zostaje Rada Miejska  w Terespolu;

     1 września 1999r. - zgodnie z założeniem reformy edukacji w Polsce powstaje Gimnazjum Publiczne Nr 1, którego dyrektorem zostaje mgr Bogusława Poleszczuk;

     20 marca 2001r. - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej;

     10 grudnia 2001r. - niecodzienna wizyta w szkole księdza biskupa Henryka Tomasika;

     czerwiec 2002r. - otwarcie hali sportowej w Terespolu;

     1 września 2002r. - powołany zostaje Zespół Szkół Publicznych Nr 1, dyrektorem zostaje mgr Jolanta Żuk;

     3 marca 2006r. - spotkanie z młodą pisarką - Ewą Bagłaj, absolwentką tutejszej szkoły;

     5 maja 2006r. - uroczyste sadzenie Dębu Trzeciego Tysiąclecia;

     1 września 2007r. - funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Zenon Iwanowski;

      

     15 października 2007 r. - pierwsze w historii miasta i szkoły spotkanie pracowników oświaty ze wszystkich placówek w Terespolu. Razem Dzień Edukacji Narodowej świętowali więc nauczyciele i pracownicy ZSP Nr 1, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola Miejskiego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

      

     13 grudnia 2007 r. - po raz pierwszy w szkole odbył się Wieczór Kolęd, uroczysty koncert świąteczny dla wszystkich mieszkańców miasta;

      

     13 września 2008 r. - pierwsza piesza pielgrzymka pracowników ZSP Nr 1 do Kodnia;

      

     17 grudnia 2008 r. - pierwsze w historii gimnazjum wyborów uczniów do Młodzieżowej Rady Miasta Terespol;

      

     Sierpień 2009 - czerwiec 2010 - realizacja w szkole projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Umieć więcej? Fajna rzecz! 2009/2010";

      

     Lata 2010/2011 - termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu;

      

     Wrzesień 2010 - do grona uczniów ZSP Nr 1 po raz pierwszy dołączają przedszkolaki, w związku z utworzeniem w szkole oddziału przedszkolnego;

      

     3 listopada 2010 r. - wizyta w murach szkoły posłanki Parlamentu Europejskiego Leny Kolarskiej-Bobińskiej;

      

     5 listopada 2010 r. - Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Bialskiego za rok szkolny 2009/2010 w ZSP Nr 1;

      

     Kwiecień 2011 r. - głosami uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły na patronkę ZSP Nr 1 wybrana zostaje Królowa Jadwiga;

      

     17 maja 2011 r. - po raz pierwszy uczniowie trzecich klas szkoły podstawowej pisali test, który przeprowadziła Centralna Komisja Egzaminacyjna w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej;

      

     1 czerwca 2011r. - Dwudziesty Festiwal Piosenki Dziecięcej;

      

     23 listopada 2011r. - św. Królowa Jadwiga została patronką szkoły podstawowej i gimnazjum w ZSP nr 1

      

     7 czerwca 2013r. - odbyła się uroczystość 50-lecia powstania szkoły, połączona z obchodami dnia patrona św. Królowej Jadwigi.

      

     10 września 2021r. - dokonano  poświęcenia pamiątkowej tablicy przy dębie Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego posadzonego przed ponad 15 laty.