• Informacja dla Rodziców

    • Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym

     spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka.

                                                                              Jan Paweł II

      

     Drodzy Rodzice!

     Jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych każdego człowieka jest komunikowanie się z innymi ludźmi. Proces ten umożliwia wyrażanie własnych myśli, poglądów, uczuć; decyduje o wielu ważnych elementach, związanych ze standardem życia, zajmowanym stanowiskiem zawodowym, czy stosunkach międzyludzkich. To wszystko warunkuje prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Problem pojawia się wówczas, kiedy proces mówienia odstępuje od normy na skutek istniejącego zaburzenia. Skutki wadliwej wymowy mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje. Dziecko świadome swoich niedostatków mocno przeżywa swój problem, co rzutuje na jakość i standard jego życia. Nieprawidłowa wymowa bywa niestety pretekstem do przykrych uwag ze strony rówieśników, co w konsekwencji może nieść ze sobą inne przykre następstwa natury emocjonalnej. Naszym wspólnym obowiązkiem i zadaniem jest dołożenie wszelkich starań, aby tego uniknąć.

              Kącik logopedy to miejsce, gdzie już wkrótce znajdziecie Państwo wiele wskazówek i informacji dotyczących mowy dziecka. Będą to artykuły przygotowane w oparciu o cenione i uznane w środowisku logopedycznym pozycje, a ich tematyka będzie odpowiedzią na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

                Kącik logopedy to również miejsce jednostronnej komunikacji, podczas której chciałabym przekazać Państwu pewne uwagi i spostrzeżenia, nasuwające mi się podczas pracy z dziećmi. Informacje te mogą usprawnić naszą wzajemną współpracę i w konsekwencji przyczynić się do uzyskania szybszych efektów pracy.

                     Zachęcam serdecznie do zaglądania do zakładki „Kącik logopedy”.

      

      

     GODZINY PRACY LOGOPEDY

      

     Dorota Wójcik - logopeda

      

      

     SZKOŁA/PRZEDSZKOLE

      

      

     Poniedziałek

     9:00 - 10:30

      

     Wtorek

     8:00 - 12:00

      

     Środa

     11:00 - 15:30

      

     Czwartek

     8:00 - 14:30

      

     Piątek

     8:00 -   13:30