• Ramowy rozkład dnia

    • Rozkład dnia

      

     6.30-8.00

     Pobyt w grupach łączonych. Schodzenie się dzieci, zabawy niekierowane wyzwalające aktywność twórczą dzieci, czynności porządkowe.

     8.00-8.30

     Zabawy indywidualne   wyrównawcze, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania (zabiegi higieniczne, czynności porządkowe).

     8.30-9.00

     Śniadanie

     9.00-9.20

     Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach- zabawy kierowane.

     9.20-10.15

     Zabawy ruchowe, zabawy niekierowane pozwalające na bogacenie wiedzy i umiejętności dzieci poprzez praktyczne i samodzielne działanie.

     10.15-11.15

     Spacery, wycieczki, pobyt na placu przedszkolnym:

     - zabawy niekierowane

     - zabawy kierowane (gry sportowe, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała)

     - obserwacje.

     11.15-11.30

     Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu

     11.30-12.00

     Obiad

     12.00-12.30

     Mycie zębów, czynności samoobsługowe, przygotowanie do leżakowania

     12.30-14.00

     Bajkoterapia, muzykoterapia, odpoczynek poobiedni, relaks.

     14.00-14.30

     Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

     14.30-15.00

     Zabawy poza podstawą programową kierowane- zabawy ruchowe, taneczne, inscenizacyjne, plastyczno-techniczne, badawcze, komputerowe, zajęcia logopedyczne. Praca indywidualna.

     15.00-17.00

     Pobyt w grupach łączonych:

     - zabawy niekierowane,

     - zabawy ruchowe,

     - zabawy integracyjne,

     - zabawy zespołowe,

     - omówienie wydarzeń dnia,

     - prace porządkowe.