• Odeszli do wieczności...

   • 16.03.2017 12:46
   • W lutym 2017roku pożegnaliśmy dwoje emerytowanych nauczycieli, którzy pracowali w naszej szkole: p Mariannę Karwowską i p.Włodzimierza Potapczuka. Były to wyraziste postacie wpisane w historię lokalnej oświaty.

            Pani Marianna Karwowska przybyła do Terespola w latach 70-tych. Urodziła się w 1946r. we wsi Mościska niedaleko Chełma. Tam też ukończyła szkołę podstawową. W 1965r. ukończyła Technikum Rolnicze w Zamościu, a następnie Studium Nauczycielskie w Siedlcach.Pracując zawodowo, w 1973r. podjęła studia w Akademii Rolniczej w Lublinie. Pracowała w SPR (Szkoła Przysposobienia Rolniczego) w Komarnie, a następnie w SPR w Terespolu. W1980r. rozpoczęła pracę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Terespolu (obecnie ZSP nr 1), gdzie pracowała, aż do chwili przejścia na emeryturę. Uczyła głównie biologii. Była vice-dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, kierując szkoła podstawową. Zaangażowana była w działalność harcerską. Była wielkim miłośnikiem przyrody. Wśród uczniów miała opinię osoby wymagającej, ale też sprawiedliwej i obiektywnej. Za swoją pracę pedagogiczną była wielokrotnie nagradzana. Zmarła 13 lutego 2017roku.

           Pan Włodzimierz Potapczuk z naszą szkołą związany był od lat 60-tych. Urodził się w 1932 roku w Kostomłotach, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Po wyzwoleniu w 1945 roku kontynuował dalszą naukę w Dobratyczach, a po ukończeniu jej podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Bartoszycach. Po zdaniu egzaminu dojrzałości pracował jako nauczyciel w Państwowym Domu Młodzieżowym w Morągu w charakterze wychowawcy. Tam też zaangażował się w działalność harcerską. Po odbyciu służby wojskowej wrócił w rodzinne strony, gdzie pracował jako nauczyciel. Z terespolską "jedynką" (ZSP nr 1) związany był od samego początku jej istnienia, gdzie uczył głównie geografii. Prowadził zespół taneczny "Jarzębinki". Pięknie też grał na akordeonie. Za swoją pracę pedagogiczną był wielokrotnie nagradzany. Uczniowie pamiętają go jako nauczyciela surowego i wymagającego, a nauczyciele jako duszę towarzystwa. Prosty, szczery, serdeczny-takiego go będziemy pamiętać. Zmarł 7 lutego 2017 roku.

   • Wróć do listy artykułów