• INFORMACJA O NAUCZANIU ZDALNYM W NASZEJ SZKOLE

   • 25.03.2020 12:57
   • Przekazujemy szczegółowe informacje o tym jak będzie realizowane zdalne nauczanie w naszej szkole. Zachęcamy do uważnego przeczytania artykułu.
   •             W związku z wprowadzonym od 25.03.2020 przez Ministra Edukacji Narodowej obowiązkiem zdalnego nauczania podstawy programowej we wszystkich szkołach, wprowadzamy nowe regulacje odnośnie zdalnego nauczania w naszej szkole.

                Od środy 25.03.2020r. rozpoczynają się planowe zajęcia dla wszystkich uczniów we wszystkich klasach według zaadoptowanego do nowych warunków planu zajęć wyświetlanego w e-dzienniku. Uczniowie otwierając e-dziennik będą widzieli jakie lekcje danego dnia mają w planie. Tego dnia (lub wcześniej, ale z zaznaczeniem na jaki dzień i jaką lekcję) najpóźniej o godzinie rozpoczęcia zajęć otrzymają przez moduł „Wiadomości” od swoich nauczycieli porcję materiału do opracowania na danej lekcji (w klasach I–III taką informację dostaną tylko rodzice, zawsze dzień wcześniej, a w klasach IV-VIII uczniowie i rodzice). Zakres materiału będzie taki aby dało się go zrealizować przez czas trwania tej lekcji. Nauczyciele, jeśli będą zadawać „pracę domową”, to zaznaczą, że dany materiał jest do wykonania poza czasem zajęć.     

                Nauczyciele będą wpisywali w e-dzienniku temat lekcji, ale nie będą sprawdzali obecności. Potwierdzeniem przyjęcia wysłanej wiadomości przez ucznia (lub rodzica) będzie otworzenie wysłanej wiadomości (nauczyciel widzi w module „Wiadomości” z imienia i nazwiska, który uczeń/rodzic tę wiadomość odczytał, a który nie). Nauczyciele będą natomiast w czasie trwania danych zajęć do dyspozycji uczniów z którymi mają te zajęcia, ewentualnie ich rodziców. Można w tym czasie poprzez moduł „Wiadomości” e-dziennika lub w inny sposób (np. rozmowa telefoniczna, sms, zwykły mail, Messenger, skype, itp.) komunikować się z ze swoim nauczycielem. Inne środki komunikacji niż e-dziennik uczniowie i rodzice ustalają indywidualnie z nauczycielami.

                Formy i sposoby oceniania, po konsultacji z uczniami i uwzględnieniu możliwości technicznych,  ustalą nauczyciele uczący określonych przedmiotów.

                Zalecamy aby uczniowie systematycznie pracowali z zadawanym materiałem w tym czasie, który wynika z planu lekcji, zachęcamy jednocześnie do komunikowania się z nauczycielami, którzy będą w tym czasie do ich dyspozycji. Odkładanie na później spowoduje duże nagromadzenie zadań do wykonania.

                W naszej szkole Pedagog, Logopeda i Psycholog będą pełnili dyżur mailowy w wyznaczonych godzinach. Godziny pracy przekażemy drogą mailową przez e-dziennik oraz podamy na stronie internetowej szkoły.

                W razie problemów technicznych z e-dziennikiem prosimy o kontakt mailowy z wicedyrektorem szkoły na mail waldekczerko@wp.pl

   • Wróć do listy artykułów