• PROGRAM ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ BIEG PO ZDROWIE.

   • 03.04.2022 19:38
   • W obecnym roku szkolnym w naszej szkole jest realizowany w klasie IVa program antytytoniowej edukacji zdrowotnej Bieg po zdrowie. Został on opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

   • Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, a także zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

    Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Podczas cyklu zajęć dzieci dyskutują, wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty palenia papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów, tworzą komiks z bohaterami programu. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

    Program jest skierowany także do rodziców lub opiekunów uczniów, gdyż, jak wskazują badania naukowe, zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

    GIS z udziałem ekspertów z dziedziny psychologii oraz autorów programu prezentuje cykl filmów edukacyjnych. Wśród nich można znaleźć trening umiejętności  wychowawczych zaprezentowanych przez Panią Dominikę Ambroziewicz-Wnuk, psychologa z Centrum Busola. W cyklu pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz – psycholog z Centrum Busola. Film z udziałem autorów programu – Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą poświęcony jest założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”.

    Filmy mają za zadanie pomóc rodzicom dzieci biorących udział w programie oraz innym rodzicom, którzy będą szukać w Internecie pomocy przy wychowywaniu dzieci w kontekście uzależnień. Filmy pozwolą na szybkie i łatwe zapoznanie się z programem, poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, rozwiązanie swoich problemów, poznania sposobów komunikowania się z dzieckiem, radzenia sobie z uzależnieniami dzieci, a także skłonią do refleksji.

    Link do filmów związanych z programem Bieg po zdrowie:

    https://www.youtube.com/user/GlownyInspektoratSan/search?query=bieg%20po%20zdrowie

    Zalacznik-Rozdz-2-Informacje-dla-rodzicow.pdf

   • Wróć do listy artykułów