• Szkolny Konkurs Kaligraficzny ПРОПИСЬ

   12.02.2023 17:45
   10 lutego odbył się konkurs dla uczniów klas siódmych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę języka rosyjskiego.
   Celem konkursu było:
   •     doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania.
   Wyniki:
   I miejsce – Natalia Mycko
   II miejsce – Karolina Urbala
   III miejsce – Zuzanna Andrzejuk
   Wyróżnienia – Emilia Lesik, Kacper Sawczuk, Oliwia Zielińska


    
  • Sukcesy uczniów w konkursie „Bezpieczny? Internet”

   09.02.2023 14:10

   Cel konkursu

   - zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń (zarówno zagrożenia technologiczne, jak i zagrożenia dotyczące zachowań użytkownika np. cyberprzemoc, hejt, kontakty z nieznajomymi, zagrożenia utraty prywatności online, szkodliwe treści, uzależnienia, media społecznościowe) wynikających z korzystania z Internetu;
   - propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży;
   - rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy z poszanowaniem praw autorskich;

   - pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;

   - włączenie szerokiego grona dzieci i młodzieży w obchody Międzynarodowego „Dnia Bezpiecznego Internetu”.


   W konkursie wzięło udział 27 uczniów z klas I-III i  25 z klas  IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Terespolu.

   Laureatami konkursu zostali:
   Klasy I – III

   I miejsce Michał Wróblewski Ia
   II miejsce Amelia Lewczuk IIIa
   III miejsce Maja Siczek IIIa
   III miejsce Dawid Mironiuk Ia

   Klasy IV-VIII
   I miejsce Julia Jakuszko VIIIb
   II miejsce Amelia Kurkowska IVc
   III miejsce Jakub Skolimowski kl. VIa

   Gratuluję wygranym i dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie prac konkursowych.

   M.Kamińska

    

  • WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO “POLSKA - MOJA OJCZYZNA”

   30.12.2022 22:37

   W konkursie zorganizowanym w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego przez nauczycielkę, Dorotę Szprychel wzięło udział 22 uczniów, którzy przygotowali prace plastyczne wykonane dowolnymi technikami, związane z naszą Ojczyzną - Polską. Na pracach można było znaleźć symbole narodowe, polskie krajobrazy oraz postaci kojarzące się z naszym krajem. Komisja Konkursowa, w której były panie: Barbara Misiejuk i Dorota Szprychel, miała problem z wyłonieniem najlepszych prac. Przyznała dwa pierwsze, dwa drugie i dwa trzecie miejsca oraz pięć wyróżnień.
   I - Maja Dawidiuk i Karolina Mikołajczuk
   II – Marta Korneluk i Kamila Golec
   III – Zosia Kral i Jakub Łukasiuk
   Wyróżnienia - Martyna Hurman, Zosia Przygocka, Antoni Luther, Hanna Terpiłowska, Nikola Gryta.
   Dyplomy i nagrody zostały rozdane podczas apelu 21.12.2022 r. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Żaden uczeń biorący udział w konkursie nie został bez nagrody, bowiem zarówno fundator nagród jak i Jury docenili pracę każdego uczestnika.

  • WYNIKI KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 NA NAJŁADNIEJSZĄ BOMBKĘ

   30.12.2022 22:27

   W ogłoszony przez Su 1-3 konkursie na najładniejszą bombkę udział wzięło 30 uczniów, którzy przygotowali bombki różnej wielkości wykonane różnymi technikami. Komisja konkursowa, w skład której weszły panie: Barbara Misiejuk i Dorota Szprychel miała nie lada orzech do zgryzienia, bowiem prace konkursowe były wykonane nad wyraz pięknie, pomysłowo i wielkim nakładem pracy. Wybranie bombek najbardziej odpowiadających kryteriom, w tym kryterium samodzielności, było niezwykle trudne. Po ponad godzinnym spotkaniu komisja postanowiła nagrodzić łącznie sześcioro uczniów oraz wyróżnić ośmioro:

   1. Hanna Terpiłowska i Antoni Luther

   2. Martynka Czapska i Hanna Pakuła

   3. Zosia Kubicka i Jakub Łukasiuk

   Wyróżnienia- Wiktoria Labrenz, Hanna Dac, Zosia Przygocka, Antoni Antoniuk, Karol Chojecki, Antoni Jaroszuk, Michalina Chiluk, Filip Mielniczuk.
   Komisja Konkursowa doceniła wkład pracy wszystkich uczestników. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy oraz nagrody, które zostały ufundowane przez SU 1-3, opiekuna SU, Dorotę Szprychel oraz przy wsparciu jednego z rodziców z klasy 1a.
   Nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie. Jeśli tym razem się nie udało, to może uda się w innych zmaganiach, których w tym roku szkolnym na pewno jeszcze nie zabraknie.

  • Kierunek - Bezpieczeństwo

   21.12.2022 07:53

   Chętni uczniowie z naszej szkoły pracując w grupach, wykonali makiety na konkurs „Kierunek – Bezpieczeństwo” zorganizowany w ramach Kampanii "Kolejowe ABC II”,  przez Urząd Transportu Kolejowego. Celem wydarzenia jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów.
   Tworząc trójwymiarowe makiety,  uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Nie udało nam się wygrać konkursu, ale najważniejsze, że młodzież świetnie się bawiła, ucząc się przy tej okazji pracy w grupach i pobudzając swoją  wyobraźnię przestrzenną.

   Autorzy makiet:
   Amelia Stefaniuk, Julia Rafałko, Zofia Poleszczuk, Gabriela Wójcik, Maria Szemietucha, Martyna Jakimiak, Zuzanna Szelest, Maciej Królik, Mikołaj Chomiuk, Oliver Niedźwiedziuk

   Gratulujemy autorom zdolności i dziękujemy za zaangażowanie się w przygotowanie prac konkursowych.

   M. Kamińska, E. Drobysz