• Projekt edukacyjny

   15.06.2023 21:57

   W czerwcu 2023 roku klasy trzecie ukończyły Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne.

  • Jagoda Hurman finalistką konkursu z języka angielskiego, zorganizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

   07.06.2023 20:11

   Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, motywowanie ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych oraz wzbogacenie wiedzy o kulturze, historii, literaturze i geografii krajów angielskiego obszaru językowego.
    

   Zarówno etap szkolny jak i rejonowy przeprowadzony został w naszej szkole, natomiast etap wojewódzki odbył się w Lublinie. Podczas przygotowania do konkursu uczennica mogła liczyć na wsparcie i pomoc Jolanty Konarskiej, nauczycielki języka angielskiego.

  • Wyniki szkolnego konkursu  „Żeby uczyć się dobrze i wyglądać zdrowo, dużo się ruszaj i odżywiaj kolorowo!!!”

   30.05.2023 20:39

   Cele konkursu:
   • -zwrócenie uwagi młodych ludzi na wpływ ruchu, nawodnienia i odżywiania na zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną;
   • -promocja zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie i będących w kryzysie psychicznym;
   • -pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie;
   • -poszerzenie wiedzy nt. przebiegu biologicznego procesu starzenia się organizmu oraz wpływu aktywności fizycznej i właściwego żywienia się na przebieg tego procesu;
   • -zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu witamin i substancji odżywczych na zdrowie człowieka;
   • -zwiększenie motywacji do zmiany postaw społecznych i wdrażania zachowań prozdrowotnych;
   • -nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie zdrowia, sprawności psychicznej  i fizycznej;
   • -rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy z poszanowaniem praw autorskich;
   • -pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

   Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III i IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Terespolu. Polegał na przygotowaniu plakatu promującego zdrowy  styl życia.
   W konkursie wzięło udział  12 uczniów z klas IV- VIII.

   Wyniki:
   I miejsce: Eryk Steć 5a
   II miejsce: Julia Skiba 8b
   III miejsce: Bianka Sacewicz 5a
   Organizatorzy
   Małgorzata Kamińska
   Ewa Rudzka
  • Wyniki szkolnego konkursu fotograficznego „Aktywność fizyczna – wpływa na zdrowie psychiczne”

   30.05.2023 20:39
   Cele konkursu:
   • -zwrócenie uwagi młodych ludzi na wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną;
   • -pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie;
   • -poszerzenie wiedzy nt. przebiegu biologicznego procesu starzenia się organizmu oraz wpływu aktywności fizycznej na przebieg tego procesu;
   • -zwiększenie motywacji do zmiany postaw społecznych i wdrażania zachowań prozdrowotnych;
   • -nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie zdrowia, sprawności psychicznej  i fizycznej;
   • -rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy z poszanowaniem praw autorskich;
   • -pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

   Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Terespolu. Polegał na wykonaniu fotografii ukazującej uczniów aktywnie spędzających czas wolny na świeżym powietrzu.
   W konkursie wzięło udział 4 uczniów z klas IV- VIII.

   Wyniki:
   I miejsce: Jakub Skolimowski kl. VIa
   II miejsce: Karolina Mikołajuk IVb
   III miejsce: Maciej Królik kl. Vb, Eryk Steć kl. Va
    
   Organizatorzy 
   Małgorzata Kamińska
   Ewa Rudzka
  • WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO POŚWIĘCONEGO BISKUPOWI ADAMOWI NARUSZEWICZOWI

   19.05.2023 12:15
       
   Na przełomie kwietnia i maja odbył się w naszej szkole
   KONKURS PLASTYCZNO -LITERACKI POŚWIĘCONY BISKUPOWI    ADAMOWI NARUSZEWICZOWI. Uczestnicy mogli zaprezentować się w czterech kategoriach:

    
   • praca plastyczna – kolorowanka,
   • praca plastyczna – portret
   • praca literacka - list
   • prezentacja multimedialna.
   Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Do jury wpłynęło około 30 prac. Wszystkie były fantastyczne !!! Komisja oceniająca musiała jednak wyłonić zwycięzców. Poniżej wyniki.

   WYNIKI   KONKURSU:
    

    Dzieci z grup przedszkolnytch
   1.miejsce - Kowalski Karol          6-latek          
   2.miejsce – Jaroszuk Nina            5- latek
   3.miejsce – Siemczuk Stanisław  5- latek
   Kl. 1-3
   Kategoria: Praca plastyczna- portret:
    
   1. miejsce  - Kubicka Zofia, kl. 1a
   2. miejsce  - Rafałko Oliwia, kl. 1b
   3. miejsce  - Mironiuk Dawid, kl.1a
   3.miejsce -   Pakuła Hanna, kl.1b
   Kl. 4 – 8
   Kategoria: Praca plastyczna:
   1.miejsce – Mikołajuk Karolina, kl. 4b
   1.miejsce – Terpiłowska Aniela, kl. 4b
   2. miejsce – Bancarzewska Marlena, kl. 7a
   2. miejsce – Lipowiecka Lidia, kl. 7a
   3. miejsce -  Zasiuk Nikola, kl. 4c

   Kategoria: Praca literacka. List do Biskupa.
   1.miejsce  - Zbrożek Natalia, kl. 6b
   1.miejsce – Steć Eryk – kl. 5a

   Kategoria: Prezentacja multimedialna
   1.miejsce – Skolimowski Jakub, kl. 6b
   1.miejsce – Uss Mateusz, kl. 7b
   2.miejsce – Skiba Julia, kl.8b
   2.miejsce – Królik Maciej, kl. 5b
   3.miejsce – Poleszczuk Zofia, kl. 6b
   3.miejsce – Chodzińska Maja, kl. 6b

   GRATULUJEMY!!!

                       

                                                            ORGANIZATOIRZY:
                                                  Elżbieta Kuczyńska, Wioletta Czerko, Anna Tomczuk, ks. Paweł Paszkiewicz