• Dzień Pszczoły

     •  

      20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Od wielu lat leśnicy, pszczelarze, nauczyciele, ekolodzy oraz wiele innych instytucji, zwracają uwagę na ogromne znaczenie pszczół w procesie pozyskiwania pożywienia i egzystencji ludzkości.

      Od najmłodszych lat kładziemy nacisk na kształtowanie postaw proekologicznych mających wpływ na dalsze losy naszej planety. Grupa 5 – latków poprzez zabawy i działania edukacyjne dowiedziała się jaką role pszczoły odgrywają w życiu każdego z nas. Spotkanie odbyło się w towarzystwie gościa specjalnego Pszczółki Mai, która częstowała dzieci pysznym, zdrowym miodem.  Na zakończenie naszego spotkania wyruszyliśmy na teren przedszkola by z materiałów dostępnych na zewnątrz stworzyć poidełko dla owadów, tak ważny element dla pszczół i owadów podczas upałów. Dzieci miały za zadanie zebrać materiały takie jak: kamienie, szyszki, korę drzew, patyki i kwiaty. Ostatnim etapem tworzenia poidełka było wlanie wody do pojemnika i tu zaskoczył nas deszcz, który dokończył nasze dzieło. Zachęcamy wszystkim do samodzielnego tworzenia poidełek i dbania o naszych najmniejszych przyjaciół.

       

      A. Antoniuk

       

     • „Poleskie echa Konstytucji 3 Maja”

     • W 2021 roku obchodziliśmy piękną, bo już 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Dokument, który stał się podstawą kształtującej się suwerenności zawdzięczamy m.in. postaciom związanym z naszym regionem. Uczeń klasy 8a - Szymon Leonienko w wyjątkowy sposób uczcił powstanie Konstytucji oraz postacie, które przyczyniły się do jej utworzenia. Uczeń wziął udział w konkursie kuratoryjnym „Echa Konstytucji 3 Maja”. Wiersz, który napisał, został zauważony i doceniony. Szymon dostał podziękowanie od Lubelskiego Kuratora Oświaty –pani Teresy Misiuk oraz pani poseł Beaty Mazurek.

      E.R.


       

      „Poleskie echa Konstytucji 3 Maja”. Szymon Leonienko

       

      1791 to był pamiętny rok…

      Konstytucja wypłynęła z polskich rąk,

      Piękne to były czasy,

      Polskę pokrywały lasy.

       

      Francuzi, Anglicy takiej nie wymyślili,

      Drugie miejsce na świecie stracili.

      Polacy wysoko poprzeczkę postawili,

      Tylko Amerykanie Polaków przebili.

       

      3 Maj!!! Konstytucja ustanowiona.

      Druga świecie, ale - udoskonalona!

      Przez Amerykanów pierwsza dzięki Kościuszce uchwalona.

      Na scenę polityczną Europy przez Polaków wprowadzona.

       

      To z Polesia i okolic Terespola

      Wypłynęła wielka wola,

      Aby powziąć zmiany w kraju,

      Żeby żyło się jak w raju.

       

       

      Król Stanisław Poniatowski – ten z Wołczyna – władca wielki,

      Wymyślając konstytucję, podjął trud wszelki.

      Przy pomocy Ignacego Potockiego została wymyślona

      Przez Juliana Niemcewicza okraszona.

       

      Sapiehowie kodeńscy do konstytucji przyczynić się chcieli,

      Żeby dobrą wymyślić przyłożyć się musieli.

      Czartoryscy, co po Izabeli koło Terespola majątek mieli,

      We wprowadzaniu konstytucji także udział wzięli.

       

      Konstytucja oficjalnie liberum veto w tyle zostawiła,

      Po czternastu miesiącach nas opuściła.

      Konstytucja była przechowywana w Wilnie,

      W potrzebach była przenoszona pilnie.

       

      Potocki i Kołłątaj wybitni politycy,

      Na świat patrzyli z serca polskiej stolicy

      Uważali, że Konstytucja to testament naszej ojczyzny.

      Mieli rację, po kilku latach straciliśmy ustrój autonomiczny.

       

      Sam biskup Naruszewicz z Janowa w świątyni dumania

      Pobłogosławił ten fakt wielki oddania,

      Dzięki któremu dziś o twórcach mówimy

      I Lubelszczyznę w 230 rocznicę sławimy.

       

       

       

       

    • Wybieramy imię dla naszego Przedszkola
     • Wybieramy imię dla naszego Przedszkola

     • Szanowni Państwo, Rodzice naszych Przedszkolaków.

       

      Na początku kwietnia, po wcześniejszych rozmowach dyrekcji przedszkola z nauczycielami, pracownikami placówki oraz rodzicami, postanowiliśmy podjąć działania mające na celu nadanie imienia naszemu przedszkolu.

      Nie ulega wątpliwości, że nazwa dla przedszkola to ważny element wizerunku placówki. Wykształca wśród dzieci, rodziców, dyrekcji oraz nauczycieli poczucie przynależności do konkretnej placówki, integruje społeczność i pozwala na podejmowanie szeregu ciekawych działań edukacyjnych.

      Przed nami wybór imienia, które może być związane z osobami oraz organizacjami istniejącymi w historii albo współcześnie, niosącymi wyraźne wartości wychowawcze. Patronem może zostać postać z bajki, ale może być to także nazwa kojarząca się z pozytywnymi działaniami na różnych płaszczyznach.

      Znakomicie byłoby, gdyby nazwa wiązała się z miejscem, w którym mieszkamy bądź jego piękna okolicą, historią lub kulturą.

      Nazwa przedszkola stanowić będzie podstawę kolejnych działań placówki – powstania nazw poszczególnych grup, emblematu na pamiątkach i nagrodach dla dzieci, sztandarem itp. Wybranie imienia jest więc niezwykle istotne.

      Na Państwa propozycje czekamy do 17 maja. Po tym czasie członkowie komisji, składającej się z dyrekcji, przedstawicieli nauczycieli oraz rodziców, zapoznają się ze wszystkimi przedstawionymi pomysłami. Wybiorą trzy najciekawsze, najbardziej odpowiadające naszej placówce.

      Następnie będziecie Państwo głosować na nazwę przedszkola poprzez zakreślenie jednej odpowiedzi na karcie do głosowania i wrzucenie jej do skrzynki, którą umieśćmy przed wejściem do przedszkola.

      Zachęcamy  do włączenia się w działania i przesyłania nam swoich propozycji. 

                             Dyrekcja i nauczycielki przedszkola