• Wyprawka uczniom Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej w Brześciu

     • Wszyscy wiemy z doniesień medialnych jak skomplikowana i trudna sytuacja panuje obecnie na Białorusi. W tych ciężkich czasach dla naszych sąsiadów nie możemy zapomnieć o mieszkających tam Polakach. Dlatego właśnie Poseł Dariusz Stefaniuk oraz Senator RP Grzegorz Bierecki postanowili odpowiedzieć na apel dyrekcji Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta w Brześciu i pomóc w organizacji zbiórki dziewięciu tysięcy złotych na pomoce naukowe dla młodzieży uczącej się w tej szkole. Zrzutka przeznaczona będzie głównie na polskie książki wspomagające naukę języka ojczystego, mapy RP oraz inne najpilniejsze przybory szkolne. Serdecznie zapraszamy do hojnego udziału! :)

       

      https://zrzutka.pl/mgm82e

       

     • Dzień Głośnego Czytania

     •  

               29 września, jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Ustanowiony on został w 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Data  ta odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci.

                  Kornelia, Zuzia i Zuzia, ubrane w bajkowe stroje, zachęcały najmłodszych uczniów do wypożyczania i czytania książek, czytając fragmenty i zadając zagadki. Uczniowie dobrze się bawili i mieli okazję zapoznać się z ofertą nowości w bibliotece szkolnej.

       

      A.K.

     • Samorząd Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi


     • SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS I - III

      OPIEKUN: p. Anna Roguska

      RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
       

      Kornelia Greczuk, Zuzanna Witkowicz, Zofia Wołodko, Julita Beniuk

       


      SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS IV-VIII

      OPIEKUNOWIE: p. Anna Kudelska, p. Anna Skolimowska

      RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
      PRZEWODNICZĄCY - Patrycja Kamińska
      ZASTĘPCA - Agnieszka Terpiłowska
      SEKRETARZ - Karolina Wieczorek

     • A Ty spoczywasz spokojnie, rozkazów nie wydajesz (…)

     • „ A Ty spoczywasz spokojnie, rozkazów nie wydajesz (…) To też nie umarłeś Generale!

      W naszych umysłach żyjesz dalej (…) ¹

       

      13 września bieżącego roku  w Terespolu odsłonięto tablicę oraz pomnik upamiętniające gen. dyw. Franciszka Krajowskiego. O tej znakomitej postaci, bohaterowi wojny polsko –bolszewickiej walczącemu m.in. pod Brodami, nad Wkrą, na Polesiu i Wołyniu sam Marszałek Piłsudski mówił „Dobry, energiczny, niebojący się ryzyka dowódca”.

      Oprócz tablicy i pomnika  bohaterowi, który przez pewien czas mieszkał w naszym mieście poświęcono skwer w centrum  miasta. Podczas uroczystości upamiętniających

      gen. F. Krajowskiego naszą szkołę godnie reprezentowali dyrekcja, nauczyciele i uczniowie.

       

      [1] Tekst mowy pogrzebowej z pogrzebu gen. Krajowskiego w zbiorach Prochowni Terespol

       

       

     • Informacja dla rodziców

     • Szanowni Rodzice !

      Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w budynku szkoły.

      Rodzice czekają na dzieci w szatni szkolnej.

       

      Dyrekcja

     • Informacja dla rodziców klas pierwszych i drugich

     • Drodzy Rodzice,
      Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowany Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną, który obejmie wszystkie dzieci z klas pierwszych, a w tym roku, również dzieci z klas drugich, które z powodu pandemii koronawirusa nie zostały poddane badaniom w roku szkolnym 2019/2020. Warunkiem niezbędnym jest dostarczenie wypełnionej zgody. Rodzice dzieci z klas drugich otrzymali stosowne dokumenty w zeszłym roku szkolnym, natomiast dzieciom z klas pierwszych przekażemy materiały, kiedy zostaną dostarczone do naszej szkoły. Prosimy o zapoznanie się z "Listem do rodziców", który zawiera szczegółowe informacje.
      W razie pytań, zachęcam do kontaktu,
      koordynator projektu-Dorota Wójcik

      list_do_rodzicow_2021.pdf
       
     • Nowe zasady funkcjonowania przedszkola

     • NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

      Na podstawie Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

      1. Zgodnie ze Statutem Przedszkola Miejskiego w Terespolu do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2. Przyprowadzając dziecko do przedszkola każdy rodzic musi mieć świadomość potencjalnego zagrożenia jakie niesie  ze sobą koronawirus i bierze pełną odpowiedzialność za dobrowolne pozostawienie dziecka w placówce.
      3. Przebywanie osób trzecich na terenie placówki zostaje ograniczone. Za osobę trzecią uznaje się osobę niebędącą pracownikiem, rodzicem/opiekunem dziecka ani nauczycielem.
      4. Okres adaptacyjny dla wychowanków grup przedszkolnych 3 oraz 4letnich wynosi jeden miesiąc (do końca września), w tym czasie osoby przyprowadzające uczniów do przedszkola mogą przebywać w placówce do czasu, kiedy dziecko rozpocznie zajęcia.
      5. Zabrania się osobom trzecim w czasie trwania zajęć lekcyjnych przebywania na korytarzach przedszkolnych oraz wchodzenia do sal lekcyjnych, kiedy odbywają się zajęcia.
      6. Rodzice mają prawo do spotkań z wychowawcami grup po wcześniejszym umówieniu się.
      7. Na teren szkoły można wchodzić tylko wejściem głównym, za wyjątkiem dzieci klas 0  oraz dzieci 5 letnich i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców/opiekunów prawnych.
      8. Osoby trzecie mogą odprowadzić dzieci tylko do szatni.
      9. Osoby trzecie po przyprowadzeniu dziecka do szatni, niezwłocznie opuszczają teren przedszkola.
      10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
      11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem.
      12. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
      13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
      14. Każdy rodzic/opiekun musi być zaopatrzony w osobiste środki ochrony, tj. maseczka.
      15. Należy wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
      16. Rodzic powinien zapewnić dziecku podpisaną butelkę z piciem na czas jego pobytu w przedszkolu.
      17. Rodzic po wejściu do budynku zobowiązany jest do zdezynfekowania dłoni, następnie przekazuje dziecko pod opiekę pracownikowi przedszkola, który pomoże mu przebrać się w szatni oraz odprowadzi je do sali zajęć.
      18. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
      19. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
      20. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na piśmie na mierznie temperatury dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
      21. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów opiekun grupy niezwłocznie powiadamia rodzica dziecka oraz odprowadza je do pomieszczenia izolacyjnego.
      22. W celu zapewnienia lepszej komunikacji rodzic zobowiązany jest do pozostawienia dwóch numerów kontaktowych (jeden numer prywatny, drugi numer do współmałżonka/opiekuna dziecka lub np. do pracy) w celu szybszego i lepszego kontaktu w momencie zaistnienia zagrożenia.
      23. Rodzicu, regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
     • Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

     • Podręczniki i ćwiczenia do nauki religii katolickiej na rok szkolny 2020/2021 ulegają zmianie w klasach: 0, 1 i 5. W pozostałych klasach są takie same jak w ubiegłych latach. Tak więc do klasy 0 czyli zerówki obowiązuje teraz ćwiczeniopodręcznik o tytule „Tak! Jezus mnie kocha” (nr dopuszczenia: AZ-04-01/20-KI-1/20). Do klasy 1 również jest ćwiczeniopodręcznik „Poznaję Boży świat” (nr dopuszczenia: AZ-11-01/18-KI-4/20). Do klasy 5 jest podręcznik „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” (nr dopuszczenia: AZ-21-01/20-KI-2/20) oraz zeszyt ćwiczeń pod tym samym tytułem (nie ma numeru dopuszczenia). Wszystkie podręczniki i ćwiczenia są z Wydawnictwa JEDNOŚĆ.

      Podręczniki do religii Rodzice zakupują we własnym zakresie (tam gdzie jest taki sam jak w ubiegłym roku można odkupić używany).


      RODZICE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 KUPUJĄ TYLKO RELIGIĘ

      WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_RELIGII_2019_2020.docx
      SZKOLNY_ZESTAW_PODRECZNIKOW_SZKOLA_PODSTAWOWA_2019.docx
      Szkolny_Regulamin_Wypozyczania_Darmowych_Podrecznikow.pdf