• Wyniki szkolnego konkursu  „Żeby uczyć się dobrze i wyglądać zdrowo, dużo się ruszaj i odżywiaj kolorowo!!!”

   30.05.2023 20:39

   Cele konkursu:
   • -zwrócenie uwagi młodych ludzi na wpływ ruchu, nawodnienia i odżywiania na zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną;
   • -promocja zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie i będących w kryzysie psychicznym;
   • -pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie;
   • -poszerzenie wiedzy nt. przebiegu biologicznego procesu starzenia się organizmu oraz wpływu aktywności fizycznej i właściwego żywienia się na przebieg tego procesu;
   • -zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu witamin i substancji odżywczych na zdrowie człowieka;
   • -zwiększenie motywacji do zmiany postaw społecznych i wdrażania zachowań prozdrowotnych;
   • -nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie zdrowia, sprawności psychicznej  i fizycznej;
   • -rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy z poszanowaniem praw autorskich;
   • -pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

   Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III i IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Terespolu. Polegał na przygotowaniu plakatu promującego zdrowy  styl życia.
   W konkursie wzięło udział  12 uczniów z klas IV- VIII.

   Wyniki:
   I miejsce: Eryk Steć 5a
   II miejsce: Julia Skiba 8b
   III miejsce: Bianka Sacewicz 5a
   Organizatorzy
   Małgorzata Kamińska
   Ewa Rudzka
  • Wyniki szkolnego konkursu fotograficznego „Aktywność fizyczna – wpływa na zdrowie psychiczne”

   30.05.2023 20:39
   Cele konkursu:
   • -zwrócenie uwagi młodych ludzi na wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną;
   • -pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie;
   • -poszerzenie wiedzy nt. przebiegu biologicznego procesu starzenia się organizmu oraz wpływu aktywności fizycznej na przebieg tego procesu;
   • -zwiększenie motywacji do zmiany postaw społecznych i wdrażania zachowań prozdrowotnych;
   • -nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie zdrowia, sprawności psychicznej  i fizycznej;
   • -rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy z poszanowaniem praw autorskich;
   • -pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

   Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Terespolu. Polegał na wykonaniu fotografii ukazującej uczniów aktywnie spędzających czas wolny na świeżym powietrzu.
   W konkursie wzięło udział 4 uczniów z klas IV- VIII.

   Wyniki:
   I miejsce: Jakub Skolimowski kl. VIa
   II miejsce: Karolina Mikołajuk IVb
   III miejsce: Maciej Królik kl. Vb, Eryk Steć kl. Va
    
   Organizatorzy 
   Małgorzata Kamińska
   Ewa Rudzka
  • WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO POŚWIĘCONEGO BISKUPOWI ADAMOWI NARUSZEWICZOWI

   19.05.2023 12:15
       
   Na przełomie kwietnia i maja odbył się w naszej szkole
   KONKURS PLASTYCZNO -LITERACKI POŚWIĘCONY BISKUPOWI    ADAMOWI NARUSZEWICZOWI. Uczestnicy mogli zaprezentować się w czterech kategoriach:

    
   • praca plastyczna – kolorowanka,
   • praca plastyczna – portret
   • praca literacka - list
   • prezentacja multimedialna.
   Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Do jury wpłynęło około 30 prac. Wszystkie były fantastyczne !!! Komisja oceniająca musiała jednak wyłonić zwycięzców. Poniżej wyniki.

   WYNIKI   KONKURSU:
    

    Dzieci z grup przedszkolnytch
   1.miejsce - Kowalski Karol          6-latek          
   2.miejsce – Jaroszuk Nina            5- latek
   3.miejsce – Siemczuk Stanisław  5- latek
   Kl. 1-3
   Kategoria: Praca plastyczna- portret:
    
   1. miejsce  - Kubicka Zofia, kl. 1a
   2. miejsce  - Rafałko Oliwia, kl. 1b
   3. miejsce  - Mironiuk Dawid, kl.1a
   3.miejsce -   Pakuła Hanna, kl.1b
   Kl. 4 – 8
   Kategoria: Praca plastyczna:
   1.miejsce – Mikołajuk Karolina, kl. 4b
   1.miejsce – Terpiłowska Aniela, kl. 4b
   2. miejsce – Bancarzewska Marlena, kl. 7a
   2. miejsce – Lipowiecka Lidia, kl. 7a
   3. miejsce -  Zasiuk Nikola, kl. 4c

   Kategoria: Praca literacka. List do Biskupa.
   1.miejsce  - Zbrożek Natalia, kl. 6b
   1.miejsce – Steć Eryk – kl. 5a

   Kategoria: Prezentacja multimedialna
   1.miejsce – Skolimowski Jakub, kl. 6b
   1.miejsce – Uss Mateusz, kl. 7b
   2.miejsce – Skiba Julia, kl.8b
   2.miejsce – Królik Maciej, kl. 5b
   3.miejsce – Poleszczuk Zofia, kl. 6b
   3.miejsce – Chodzińska Maja, kl. 6b

   GRATULUJEMY!!!

                       

                                                            ORGANIZATOIRZY:
                                                  Elżbieta Kuczyńska, Wioletta Czerko, Anna Tomczuk, ks. Paweł Paszkiewicz
  • Szkolny Konkurs Kaligraficzny ПРОПИСЬ

   12.02.2023 17:45
   10 lutego odbył się konkurs dla uczniów klas siódmych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę języka rosyjskiego.
   Celem konkursu było:
   •     doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania.
   Wyniki:
   I miejsce – Natalia Mycko
   II miejsce – Karolina Urbala
   III miejsce – Zuzanna Andrzejuk
   Wyróżnienia – Emilia Lesik, Kacper Sawczuk, Oliwia Zielińska


    
  • Sukcesy uczniów w konkursie „Bezpieczny? Internet”

   09.02.2023 14:10

   Cel konkursu

   - zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń (zarówno zagrożenia technologiczne, jak i zagrożenia dotyczące zachowań użytkownika np. cyberprzemoc, hejt, kontakty z nieznajomymi, zagrożenia utraty prywatności online, szkodliwe treści, uzależnienia, media społecznościowe) wynikających z korzystania z Internetu;
   - propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży;
   - rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy z poszanowaniem praw autorskich;

   - pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;

   - włączenie szerokiego grona dzieci i młodzieży w obchody Międzynarodowego „Dnia Bezpiecznego Internetu”.


   W konkursie wzięło udział 27 uczniów z klas I-III i  25 z klas  IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Terespolu.

   Laureatami konkursu zostali:
   Klasy I – III

   I miejsce Michał Wróblewski Ia
   II miejsce Amelia Lewczuk IIIa
   III miejsce Maja Siczek IIIa
   III miejsce Dawid Mironiuk Ia

   Klasy IV-VIII
   I miejsce Julia Jakuszko VIIIb
   II miejsce Amelia Kurkowska IVc
   III miejsce Jakub Skolimowski kl. VIa

   Gratuluję wygranym i dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie prac konkursowych.

   M.Kamińska