• Święto Flagi

   15.05.2022 12:31

    

   Przedszkolaki z grupy 0 "B" przygotowały okolicznościową inscenizację z okazji Święta Flagi przybliżającą wiadomości dotyczące barw narodowych. Zaśpiewały Hymn Polski, recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Uczestniczyły w konkursie wiedzy o Polsce.  Dekoracje i stroje w barwach narodowych dodały świetności spotkaniu.

  • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

   03.04.2022 14:15

   2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w roku 2007 przez Zdromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia. Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwoju, obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Po raz kolejny ten wyjątkowy dzień obchodziliśmy w naszym przedszkolu. W tym dniu dzieci z grupy 6- latków wyraziły solidarność z osobami autystycznymi. Za znak solidarności, jedności, akceptacji i zrozumienia, przedszkolaki założyły ubrania w kolorze niebieskim.

  • Dzień kolorowej skarpetki

   27.03.2022 18:42

    

   ,,DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI”

   Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa. 21 marca - w pierwszy dzień wiosny obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA.  Data 21. 03. jest symboliczna i nie jest też przypadkowa. Osoby z Zespołem Downa charakteryzuje bowiem istnienie dodatkowego – 3 chromosomu bądź jego fragmentu w 21 parze chromosomów.

   Przedszkolaki przyłączyły się do ogólnoświatowej akcji, miały w tym dniu ubrane kolorowe skarpetki „nie od pary”. Kolorowe skarpetki były wyrazem radości, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa i ich rodzinami.

   Na zakończenie dzieci obejrzały prezentację, zaprojektowały własne skarpetki oraz wysłuchały piosenki ,, Jesteśmy tu”.

   Dziękujemy Rodzicom za założenie dzieciom skarpet „nie od pary”.

  • W przyjaźni wszyscy jesteśmy pełnosprawni

   02.01.2022 19:42

   ,, W przyjaźni wszyscy jesteśmy pełnosprawni”

   3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.  Z tej okazji w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny                                     ,, W przyjaźni wszyscy jesteśmy pełnosprawni”.  Konkurs był skierowany do uczniów klas 0- III.                          

   Celem konkursu była promocja tolerancji, akceptacji i szacunku wobec osób niepełnosprawnych. Wykonane prace były przepiękne, dlatego też wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami.

   Na korytarzu szkolnym można było przeczytać ważne informacje  na temat niepełnosprawności, a w klasach odbyły się pogadanki. Uczniowie zostali utwierdzeni w przekonaniu, iż etykietę "niepełnosprawny" możemy otrzymać                       w każdym momencie i na każdym etapie naszego życia. A my powinniśmy się od nich uczyć: pogody ducha, cierpliwości, umiejętności cieszenia się z drobiazgów,                                      a przede wszystkim zdrowego spojrzenie na świat i na drugiego człowieka.

   Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia.

   Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodzeni świątecznymi nagrodami rzeczowymi.

                                                                         „Człowiek jest wielki nie przez to,                  

                                                                           co posiada, lecz przez to, kim jest;

                                                                           nie przez to, co ma, lecz przez to,

                                                                           czym dzieli się z innymi.”

                                                                                                             Jan Paweł II

    

                                             Opracowały: Agneszka Kulicka i Ewelina Królik

    

  • Jasełka w grupie 6-latków

   02.01.2022 19:36

    

   W dniu 17.12.2021r odbyły się w naszej grupie Jasełka które wprawiły nas wszystkich w nastrój świąteczny. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie. Natomiast dzieci miały możliwość uczestniczenia w tradycji, a także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Puentą biblijnej historii stały się słowa pastorałek, które uświetniły występ 6 latków.